Əhməd Qulu oğlu MƏLİKOV

TƏDRİS İŞLƏRİ ÜZRƏ PROREKTOR

Azad Qənbər oğlu İBRAHİMOV

ELMİ İŞLƏR ÜZRƏ PROREKTOR

Ramin Hüseynağa oğlu ƏLİYEV

ÜMUMİ İŞLƏR ÜZRƏ PROREKTOR

Aida Zakir qızı QASIMOVA

TƏRBİYƏ İŞLƏRİ ÜZRƏ PROREKTOR