Əhməd Qulu oğlu MƏLİKOV

Əhməd Qulu oğlu MƏLİKOVƏhməd Qulu oğlu MƏLİKOV
Texnika elmləri doktoru, dosent

E-mail:
a.melikov@adau.edu.az