Zəfər Qəzənfər oğlu QURBANOV

Zəfər Qəzənfər oğlu QURBANOVZəfər Qəzənfər oğlu QURBANOV
Texnika elmləri namizədi, dosent


E-mail:
rector@adau.edu.az