Əlavə təhsil - ixtisaslar

Torpaqşünaslıq və aqrokimya
Aqronomluq
Meşəçilik
Bağçılıq və tərəvəzçilik
Bitki mühafizəsi
Ekologiya
Su bioehtiyatları və akvakultura
Yerquruluşu və daşınmaz əmlakın kadastrı
Qida mühəndisliyi
Dizayn
Şərabçılıq
Balıqçılıq və balıqçılıq təsərrüfatı işi
Baytarlıq təbabəti
Zoomühəndislik
Əczaçılıq
Aqromühəndislik
Meliorasiya mühəndisliyi
Maşın mühəndisliyi
Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi
Elektrik mühəndisliyi
Elektrik və elektronika mühəndisliyi
Elektroenergetika mühəndisliyi
Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühəndisliyi
İnformasiya texnologiyaları
Kompüter mühəndisliyi
Biznesin idarəedilməsi
İqtisadiyyat
Maliyyə
Marketinq
Menecment (alman proqramı)
Mühasibat
Sosial şəbəkələrdə paylaş: