Auditoriyada qazanılan nəzəri biliklər praktikada daha da dərinləşdirərək tələbələrimiz gələcəyin dayanıqlı kənd təsərrüfatı mütəxəssisinə çevrilirlər!

Auditoriyada qazanılan nəzəri biliklər praktikada daha da dərinləşdirərək tələbələrimiz gələcəyin dayanıqlı kənd təsərrüfatı mütəxəssisinə çevrilirlər!

Auditoriyada qazanılan nəzəri biliklər praktikada daha da dərinləşdirərək tələbələrimiz gələcəyin dayanıqlı kənd təsərrüfatı mütəxəssisinə çevrilirlər!