ADAU-da Dekan və Kafedra müdiri vəzifəsinə vakansiya elan olunur

Aşağıdakı vəzifələrin tutulması üçün müsabiqə elan edilir:

- Aqrar iqtisadiyyat fakültəsinin dekanı – 1 yer

- İctimai elmlər kafedrasının müdiri – 1 yer

- Anatomiya, patanatomiya və patfiziologiya kafedrasının müdiri – 1 yer


Müsabiqədə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədlər təqdim edilməlidir:

- Ərizə;

- Kadrlar uçotunun şəxsi vərəqəsi;

- Tərcümeyi-hal;

- Ali təhsil (baza təhsili), elmi dərəcə və elmi ad haqqında sənədlərin surətləri;

- Elmi və elmi-metodiki işlərin siyahısı;

- Kafedra müdiri və fakültə dekanının müvafiq struktur bölmənin inkişafı ilə bağlı platforması.

Mövcud “Qaydalar”ın tələblərinə uyğun sənədləri elan qəzetdə dərc olunduğu gündən başlayaraq 1 ay müddətində rektorun adına yazılmış ərizə ilə birlikdə bu ünvana təqdim etmək lazımdır:

Gəncə şəhəri, Atatürk pros.450
Tel: (022) 266-00-56, 266-89-57.