Anar Nizami oğlu HƏTƏMOV

TƏDRİS İŞLƏRİ ÜZRƏ PROREKTOR

Ramin Kamil oğlu MƏMMƏDOV

ELMİ İŞLƏR ÜZRƏ PROREKTOR

Aida Zakir qızı QASIMOVA

TƏRBİYƏ İŞLƏRİ ÜZRƏ PROREKTOR

İlyas Əhməd oğlu VƏLİYEV

TƏSƏRRÜFAT İŞLƏRİ ÜZRƏ PROREKTOR