AHMET FEYZİ BINGÖL

AHMET FEYZİ BINGÖL

Türkiyə Cümhuriyyətinin Fırat Universitetinin professoru, elmlər doktoru