Student satisfaction survey

Soyadı, adı, atasının adı *
Elektron poçt *
İxtisası *
Kursu *
Fakültəsi *

Universitetdə təhsilin keyfiyyətini necə qiymətləndirirsiniz? *
Təcrübə və laboratoriya dərslərinin səmərəliliyini necə qiymətləndirirsiniz? *

Universitetin maddi-texniki təchizatını necə qiymətləndirirsiniz? *
Tyutorların xidmətini təhsilinizdə faydalı hesab edirsinizmi? *

Universitetin əsaslı kitabxanasına
neçə dəfə gedirsiniz? *
Universitetdə təhlükəsizlik səviyyəsini necə qiymətləndirirsiniz? *

Yeni yataqxananın(tələbə kampusunun) bufetində təklif olunan yeməklərin keyfiyyətinə münasibətiniz? *
Fakültələrin bufetlərində təklif olunan yeməklərin keyfiyyətinə münasibətiniz? *

Universitetdə tələbələrin asudə vaxtı
necə təşkil olunur? *
Universitetin idarə olunması
ədalətlidirmi? *

Rektorun fəaliyyətindən
razısınızmı? *
Dekanlığın və ya Magistr Hazırlığı Mərkəzinin fəaliyyətindən razısınızmı? *

İxtisas kafedrasının fəaliyyətindən
razısınızmı? *
Tələbə Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin fəaliyyətindən razısınızmı? *

Tələbə Gənclər Təşkilatının fəaliyyətindən
razısınızmı? *
Tələbə Elmi Cəmiyyətinin fəaliyyətindən
razısınızmı? *

Tələbələrin biliyinin qiymətləndirilməsinin
obyektiv və şəffaflığı *
Əgər biliyin qiymətləndirilməsi şəffaf deyilsə, bu hansı mərhələlərdə baş verir? *

İmtahanların hansı formada
olmasını istərdiniz ? *
Bütövlükdə universitetdən
məmnunsunuzmu? *
Nə üçün onları ən yaxşı müəllim hesab edirsiniz? (maks. 1500 simvol)*
Universitetimizi necə görmək istərdiniz? (maks. 1500 simvol)*
Rəy və təklifləriniz (maks. 1500 simvol)*
Burada yazdığım məlumatların düzgünlüyünü təsdiq edirəm *
Yüklənilən nüsxələrin həcmi 5 mega baytdan artıq olmalı deyil. Yüklənməsi (scan) vacib olan nüsxələri seçməyi unutdunuz.