“İnteqrir bitki mühafizəsi və yüksək təhlükəli pestisidlərin alternativlərindən istifadə imkanları” adlı seminar keçirilib

BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının Azərbaycandakı Tərəfdaşlıq və Əlaqələndirmə Ofisi (FAO) Aqrar Xidmətlər Agentliyi ilə birgə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində (ADAU) “İnteqrir bitki mühafizəsi və yüksək təhlükəli pestisidlərin alternativlərindən istifadə imkanları” adlı seminar təşkil edib.

Qlobal Ekologiya Fondunun maliyyə dəstəyi ilə icra olunan “Mərkəzi Asiya ölkələrində və Türkiyədə pestisidlərin dövriyyəsinin idarə olunması və daimi üzvi çirkləndiricilərə aid edilən pestisidlərin zərərsizləşdirilməsi” regional layihəsi çərçivəsində təşkil olunan seminarın əsas məqsədi, Azərbaycanda inteqrir bitki mühafizəsi yanaşmasını başa düşmək və inteqrir bitki mühafizəsinin milli səviyyədə təşviqi üçün müxtəlif tərəflərin rollarını aydınlaşdırmaqdır.

Seminarda iştirak edən müvafiq dövlət qurumlarının nümayəndələri, yerli mütəxəssislər, ADAU-nun akademik heyəti və FAO-nun beynəlxalq mütəxəssisləri inteqrir bitki mühafizəsi üzrə Milli Fəaliyyət Planının ilkin versiyasını geniş şəkildə müzakirə ediblər.


“İnteqrir bitki mühafizəsi və yüksək təhlükəli pestisidlərin alternativlərindən istifadə imkanları” adlı seminar keçirilib“İnteqrir bitki mühafizəsi və yüksək təhlükəli pestisidlərin alternativlərindən istifadə imkanları” adlı seminar keçirilib“İnteqrir bitki mühafizəsi və yüksək təhlükəli pestisidlərin alternativlərindən istifadə imkanları” adlı seminar keçirilib“İnteqrir bitki mühafizəsi və yüksək təhlükəli pestisidlərin alternativlərindən istifadə imkanları” adlı seminar keçirilib“İnteqrir bitki mühafizəsi və yüksək təhlükəli pestisidlərin alternativlərindən istifadə imkanları” adlı seminar keçirilib“İnteqrir bitki mühafizəsi və yüksək təhlükəli pestisidlərin alternativlərindən istifadə imkanları” adlı seminar keçirilib“İnteqrir bitki mühafizəsi və yüksək təhlükəli pestisidlərin alternativlərindən istifadə imkanları” adlı seminar keçirilib“İnteqrir bitki mühafizəsi və yüksək təhlükəli pestisidlərin alternativlərindən istifadə imkanları” adlı seminar keçirilib