Структура

1. Координатор по управлению
2. Координатор проектов;
3. Координатор тренингов;
4. Координатор волонтёров

Кураторы
1. Куратор
2. Куратор
3. Куратор
4. Куратор
5. Куратор
Sosial şəbəkələrdə paylaş: