REDAKSİYA - NƏŞRİYYAT ŞÖBƏSİ

Afiq MƏSİMOV
Şöbə müdiri

Əlaqə telefonu: (+99450) 719 24 15

E-mail: print@adau.edu.az

Redaksiya-nəşriyyat şöbəsi müxtəlif məqalələrin, dərs vəsaitlərinin, metodik vəsaitlərin və s. çap edilməsinə xidmət edir. Universitetdə keçirilən beynəlxalq və respublika miqyaslı elmi konfransların materiallarının, çoxlu sayda fənn proqramlarının, işçi vəsiqələrinin, tələbə biletlərinin, bukletlərin hazırlanması və s. bu şöbədə həyata keçirilir.