ELM ŞÖBƏSİ

Elçin Nəsirov
Şöbə müdiri

Əlaqə telefonu: (+99422) 266 23 85

E-mail: elm@adau.edu.az

Elm şöbəsi Universitetdə elmi-tədqiqat, təcrübə-texnoloji və layihə konstruktur işlərini təşkil edən struktur bölməsidir. Şöbə elmi-tədqiqat işlərinin planlaşdırılması, yerinə yetirilməsi, nəticələrinin istehsalatda tətbiqi haqqında hesabatların tərtib olunmasını, müzakirəsini təşkil edir, Universitetin elmi istiqamətlərini formalaşdırmaq üçün kafedralar və laboratoriyaların təkliflərini müzakirə üçün Elmi Şuraya təqdim edir, Azərbaycan Respublikasının iqtisadi və elmi potensialının inkişaf etdirilməsi baxımından mühüm elmi-tədqiqat işlərinin həyata keçirilməsində təkliflər vermək, xarici ölkələrin təhsil və elm mərkəzləri ilə birgə elmi-tədqiqat işlərinin aparılmasında iştirak etmək üçün təkliflər vermək, başa çatdırılmış elmi-tədqiqat işlərinin hesabatlarının müvafiq qaydada hazırlanmasını təşkil etmək, tələbələri elmi-tədqiqat işlərinə cəlb etmək məqsədi ilə Tələbə Elmi Cəmiyyəti ilə birlikdə tələbələrin olimpiadalarda və digər tədbirlərdə iştirakını təşkil etmək.

FAYDALI LİNKLƏR:


Google scholar platformasında akademik profillərin yaradılması


ADAU-nun Elmi Əsərləri jurnalının yeni yaradılmış elektron saytının video formatda təqdimatı


Plagiat və onun qarşısının alınması strategiyaları
Web of Science bazasından istifadə qaydaları