DAXİLİ NƏZARƏT ŞÖBƏSİ

Bəşir BAĞIRZADƏ
Şöbə müdiri

E-mail: bashir.bagirzade@adau.edu.az

Daxili nəzarət şöbəsi Universitetdə xidməti araşdırmalar, daxili audit yoxlamalar və monitorinqləri həyata keçirir, aşkar edilmiş nöqsanların və hüquq pozuntularının səbələrini müəyyən etməklə onların aradan qaldırılması ilə bağlı təkliflər verir, struktur bölmələr tərəfindən onların fəaliyyətini tənzimləyən normativ hüquqi aktların, əsasnamələrin tələblərinə əməl olunmasına nəzarəti həyata keçirir, daxil olmuş müraciət və şikayətləri araşdırır, qanunvericiliyə uyğun tədbirləri həyata keçirir.