ARXİV

Könül CƏFƏROVA
Direktor

Əlaqə telefonu: (+99422) 266 03 80

E-mail: arxiv@adau.edu.az

Arxiv, buradakı sənədlərin formalaşdırılması, mühafizəsi və istifadəsini təşkil edir, arxiv informasiyasının toplanılması, işlənib qaydaya salınması, artırılması, saxlanıması, axtarılması və yazılmasında iştirak edir, arxiv arayışlarını hazırlayır və aidiyyəti üzrə təqdim edir və ya göndərir. Arxivin fəaliyyətini müəyyən edən əsas normativ-metodiki sənəd Azərbaycan Respublikasının Dövlət arxivləri haqqında əsas iş qaydalarıdır.