Torpaqşünaslıq fakültəsi

Torpaqşünaslıq kafedrası aşağıdakı istiqamətlər üzrə tədqiqat aparır:
-Müxtəlif aqroekosistemlərdə torpaq münbitliyinin qiymətləndirilməsi metodologiyasının təkmilləşdirilməsi;
-Torpaqların ekoloji, bioenergetik, hidroloji və meteoroloji funksiyalarının məhsuldarlıq göstəricilərinə təsirinin araşdırılması;
-Ekoloji və etik problemlərin həlli;
-Aqroekosistemdə torpağın ekoloji (bioenergetik, hidroloji və meteoroloji) funksiyaları;
-Eroziyaya uğramış torpaqların qorunması;
-Duzlu, şoran və texnogen cəhətdən problemli torpaqların əkin üçün yararlı vəziyyətə gətirilməsi.

Aqrokimya kafedrasının əsas tədqiqat istiqamətləri bunlardır:
-Torpaq-iqlim şəraitindən asılı olaraq torpaq münbitliyini qoruyub saxlanılması;
-Kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığını və keyfiyyətini yüksəltmək üçün gübrə normalarının optimallaşdırılması.

Bitki mühafizəsi kafedrası aşağıdakı tədqiqatları aparır:
- Gəncə-Qazax bölgəsində Solonaceae ailəsinə aid bitkilərin zərərli orqanlarına qarşı mübarizə tədbirlərinin hazırlanması;
- Solonaceae ailəsinə aid bitkilərin əsas xəstəliklərinin öyrənilməsi və onların idarəedilməsi;
-Cucurbitaceae ailəsinə aid bitkilərin mikobiota, zərərli orqanizmlərə qarşı inteqrasiya olunmuş metodun inkişaf etdirilməsi.

İstehsala kömək etmək üçün şöbə heyəti təsərrüfatları ziyarət edir, fermerlər üçün müxtəlif bitkilərin becərilməsi, xəstəliklər və zərərvericilərə qarşı mübarizə tədbirləri ilə bağlı seminarlar təşkil edir, bir çox bölgələrdə fermerlərə məsləhət verir, onlar üçün mütəmadi təlimlər keçirirlər.
Sosial şəbəkələrdə paylaş: