Mühəndislik Fakültəsi

Mühəndislik fakültəsinin nəzdində Kənd Təsərrüfatı Texnikası kafedrası aşağıdakı istiqamətlərdə tədqiqat aparır:
- Kənd təsərrüfatında bərpa olunan enerji mənbələrinin istifadəsi;
- Pambıq toxumlarının dəqiq əkin texnologiyası;
- Kənd təsərrüfatı tullantılarından yem kimi istifadə texnologiyası;
-Aqrar sektorda logistika sistemindən istifadə;
-Maldarlıq və quşçuluq təsərrüfatlarında texnoloji xətlərin təkmilləşdirilməsi.

Energetika kafedrası aşağıdakı istiqamətlərdə tədqiqat aparır:
-Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad olunmuş rayonlarda bərpa olunan enerji mənbələrinin şəbəkəyə inteqrasiyası ilə enerji itkilərinin azaldılması problemlərinin işlənilməsi.

Texniki mexanika və qrafika kafedrası aşağıdakı istiqamətlərdə tədqiqat aparır:
- Lifli pambıq çiyidlərindən (xammal) səpin materialı (sənaye məhsulu) istehsalının mexanikləşdirilməsi üçün innovativ texnologiya və qurğuların işlənməsi və tədqiqi.

Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi kafedrası aşağıdakı istiqamətlərdə tədqiqat aparır:
- Kənd təsərrüfatı müəssisələrində texnoloji proseslərin təhlükəsizliyini artırmaq üçün tədbirlərin hazırlanması.

Elektrik mühəndisliyi kafedrası aşağıdakı istiqamətlərdə tədqiqat aparır:
-Dərinlik elektronasosların istismar etibarlığının artırılması;
-Müxtəlif şəraitlərdə elektrik enerjisinin etibarlı təminatı və səmərəli istifadəsi;
-Elektrik avadanlıqların istismar etibarlığının artırılması tədbirlərin əsaslandırılması və işlənməsi.

Meliorasiya və hidrotexniki qurğular kafedrası aşağıdakı istiqamətlərdə tədqiqat aparır:
-Azərbaycanın Kür-Araz ovalığının suvarılan torpaqlarının meliorativ rejimlərinin nizamlanması;
-Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı ilə birgə Azərbaycanda Kəhriz sistemlərinin inkişaf etdirilməsi.

Fizika və riyaziyyat kafedrası aşağıdakı istiqamətlərdə tədqiqat aparır:
-Fizika və riyaziyyatın tətbiqi ilə şumlama maşınlarının inkişafı;
-Fizika və riyaziyyatın tətbiqi ilə kənd təsərrüfatı istehsalındakı bəzi nəzəri problemlərin mümkün həlləri;
-Yamaclarda aqrotexniki tələbatlara uyğun olaraq torpağın becərilməsi texnologiyası.
Sosial şəbəkələrdə paylaş: