Aqrar İqtisadiyyat Fakültəsi

Aqrar İqtisadiyyat Fakültəsində aşağıdakı kafedralar fəaliyyət göstərir:

- Aqrar sahənin İqtisadiyyatı
-Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə kafedrası
-İctimail Elmlər və Multikulturalizm kafedrası


Son illərdə Aqrar Sahənin İqtisadiyyatı kafedrası tərəfindən “Kənd təsərrüfatında innovativ və ixrac yönümlü sahibkarlığın inkişafı üçün iqtisadi mexanizmin əsaslandırılması” (2013-2015), “Kənd təsərrüfatında istehsal strukturunun modernləşdirilməsinin iqtisadi mexanizmi” sahələrində tədqiqatlar inkişaf etdirilmişdir. Onun əsaslandırılması "(2016-2018). Hazırda kafedra “Aqrosənaye kompleksində əməkdaşlığın iqtisadi mexanizmi və onun təkmilləşdirilməsi” (2018-2020) mövzusunda araşdırmalar aparır. Kafedra gənc müəllimlərin elmi və pedaqoji fəaliyyətinin inkişafına xüsusi diqqət yetirir.

2015-2016-cı illərdə Elmin İnkişafı Fondu tərəfindən maliyyələşdirilmiş "Kənd təsərrüfatı istehsalı strukturunun şaxələndirilməsinin iqtisadi əsaslandırılması" yerli layihə maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə kafedrası tərəfindən həyata keçirilmişdir. Layihə çərçivəsində ölkəmizin təhsil və tədqiqat institutlarında paylanan "Kənd təsərrüfatı istehsalının strukturunun şaxələndirilməsi" monoqrafiyası nəşr olundu.


Kafedra üç istiqamətdə tədqiqat aparır:
I. Sovet hakimiyyəti illərində əməkdaşlıq siyasətinin tarixi mərhələləri və hüquqi mərhələləri;
II. Dünyada əməkdaşlıq siyasətinin tarixi mərhələləri və hüquqi mərhələləri;
III. Müasir dövrdə Azərbaycanda əməkdaşlıq siyasətinin hüquqi əsasları və tarixi perspektivləri.
Sosial şəbəkələrdə paylaş: