Azərbaycan və Norveç arasında davamlı kənd təsərrüfatına dair təhsildə və tədqiqatda akademik tərəfdaşlıq (2011-2015)

Azərbaycan və Norveç arasında davamlı kənd təsərrüfatına dair təhsildə və tədqiqatda akademik tərəfdaşlıq (2011-2015)Vüqar Bəşirov
Layihə rəhbəri
e-mail: vugar.bashirov@gmail.comAzərbaycan və Norveç arasında davamlı kənd təsərrüfatına dair təhsildə və tədqiqatda akademik tərəfdaşlıq (2011-2015)Layihənin əsas məqsədi dağlıq ərazilərdəki otlaqların davamlı istifadəsi torpaq, bitki və heyvan məhsulları arasında əlaqəni öyrənməkdən ibarətdir. Kiçik Qafqazın yaylaqlarında otlaq təcrübələrində qoyunların otlama intensivliyi, otlatma mövsümünün müddəti, bitki və heyvan məhsulları, bitki örtüyü və torpaq xüsusiyyətlərinə təsiri müəyyən edilir. Torpağın fiziki və biokimyəvi xassələri və proseslərinin öyrənilməsi, karbonun ayrılması, torpağın parçalanması və torpağın keyfiyyəti ilə əlaqəli məsələləri əhatə edir.


Layihənin hədəfləri və nailiyyətləri:
Təhsil:

- Doktorant və magistr tələbələrin mübadiləsi;
- Tədqiqat və təlim;
- Dayanıqlı kənd təsərrüfatı;
- İnteqrasiya edilmiş yanaşma:
- Torpaqşünaslıq elmi
- Bitkiçilik elmi
- Heyvandarlıq elmi
- Baytarlıq elmi
- Kiçik Qafqazda otlaq təcrübələri (Günəşli)
- Fermada yonca istehsalı (AzNor)
- Böyümə dövrü boyunca yonca bitkisinin həzm qabiliyyəti


AzNOR təsərrüfatında (Gəncə) magistr təhsili

2013-cü il ərzində Aqronomluq ixtisasının Bitkilərin toxumçuluğu ixtisaslaşması üzrə magistrantı İlqar Məhərrəmov 8 ay müddətində NMBU-da təhsil almış və AzNor Agro/NHE-nin Samux rayonunun Qiyaslı kəndində yerləşən təcrübə təsərrüfatında eksperimentlərini yerinə yetirərək əldə edilmiş nümunələri və ilkin nəticələri Norveçdə analiz edib yekunlaşdıraraq “Growth curves of lucerne (Medicago sativa) and forage quality changes during three seasonal regrowths” mövzusunda tədqiqat işini müvəffəqiyyətlə başa çatdırmışdır.

Azərbaycan və Norveç arasında davamlı kənd təsərrüfatına dair təhsildə və tədqiqatda akademik tərəfdaşlıq (2011-2015)Azərbaycan və Norveç arasında davamlı kənd təsərrüfatına dair təhsildə və tədqiqatda akademik tərəfdaşlıq (2011-2015)
Sosial şəbəkələrdə paylaş: