Aynur Məmmədova

Texnik

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin strateji təhlil, qiymətləndirmə və monitorinq şöbəsinin texniki

E-poçt: ainur_mamedova@mail.ru  

Doğum tarixi

24 noyabr 1974 –cü il

Təhsili elmi dərəcəsi, elmi adı

2004-cü ildə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Əmtəəşünaslıq istiqaməti üzrə “İstehlak mallarının keyfiyyət ekspertizası” ixtisasının bakalavr pilləsini bitirmişdir.

2007-ci ildə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Əmtəəşünaslıq istiqaməti “İstehlak mallarının keyfiyyət ekspertizası” ixtisaslaşmasının magistr səviyyəsini bitirmişdir.

2012-ci ildə fəlsəfə doktoru proqramı üzrə 05.18.01-Dənli, paxlalı bitkilərin, yarma, meyvə-tərəvəz və üzüm məhsullarının emalı texnologiyası və saxlanması ixtisası üzrə dissertanturaya qəbul olmuşdur.

Əmək fəaliyyəti

2014-hazırda Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin strateji təhlil, qiymətləndirmə və monitorinq şöbəsinin texnik

2007- TQDK-nın Regional bölməsinin İmtahan rəhbəri (hal-hazırda işləyir).

2007-2014-qəbul komissiyasdında baş mütəxəssis

 

Elmi yeniliyi

İxtira:  Elektrodlu qızdırıcı qurğu  A 2013 0123

 

Apardığı dərslər

Qida məhsulları texnologiyasının nəzəri əsasları fənni.

Ərzaq mallarının əmtəəşünaslığı və ekspertizası M-4 fənni.

Bitkiçilik məhsullarının hazırlanma texnologiyası fənni.

Bitkiçilik məhsullarının saxlanması, emalı, standartlaşdırılması və sertifikatlaşdırılması fənni.

Biotexnologiya fənni.

Dizayn reklamı fənni.

 

Mükafatlar

Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası

Prezident seçkilərində fəal iştirak etdiyinə və əsl vətəndaşlıq nümunəsi göstərdiyinə görə Təşəkkürnamə (Əmr №641, 28.10.2003-cü il.

 

Tədqiqat sahəsi: Şərabçılıq

 

Beynəlxalq treninq, simpozium və konfranslar

 

1. Qloballaşma şəraitində təhsil və elmin inkişaf problemləri. Beynəlxalq  Elmi-praktiki konfrans., 03-05 oktyabr Gəncə-2011

  1. 2. «Научное обеспечение развития АПК в условиях реформирования»Международная научная –практическая коференция С.-Петергский Государственный Аграрный Университет. 2012

2. Müasir aqrar elm: Qloballaşma şəraitində əsrin aktual problemləri və ikişaf  perspektibləri. Beynəlxalq elmi –praktiki konfrans. Gəncə 22-24 sentyabr 2014

  1. Məqalələr

1. Azərbaycanda şərabçılığın inkişaf perspektivləri” Azeərb.Resp.Kənd. Təsər.Nazirl.ADAU., Qloballaşma şəraitində təhsil və elmin inkişaf problem. Beynəlxalq. Elmi-praktiki konfrans., Gəncə-2011

2. “Оценка качественных показателей  Азербайджанских крепленых вин”. С.-Петер. Госуд. Аграрный Универс. Научное обеспечение развития АПК в условиях реформирования.С.-Петербург-2012

3. Tünad şərabların keyfiyyətinə təsir edən bəzi amillərin qiymətləndirilməsi. Azeərbay. Resp.KəndTəsər.Nazirl. Elmi-nəzəri jurnal “Azərbaycan aqrar elmi”Bакı 2013

4.“Совершенствование установки для термической обработки соков и вин”. Виноделие и винроградарство. Москва 2014

5.“Усовершенствование технологии приготовления крепких вин” Житомер 2015

6.Üzüm salxımının isti emalının şərab materiallarının tərkibinə təsiri. Qloballaşma şəraitində əsrin aktual problemləri və ikişaf perspektibləri. Beynəlxalq elmi praktiki konfrans. Gəncə 22-24 sentyabr 2014

7. İsti ilə emalın tünd şərabların tərkibinə təsirinin qiymətləndirilməsi. Azərbaycan aqrar elmi. Bакı 2015