Strateji təhlil, qiymətləndirmə və monitorinq şöbəsi

Ünvan: Atatürk pros., 450, ADAU-nun inzibati binası, otaq 28, Gəncə, AZ2000
Tel: +99422 252 10 75
e-mail: monitoring@adau.edu.az