Ofeliya Fətizadə

Şöbə müdiri

ADAU-nun Tələbə şöbəsinin müdiri

Doğum tarixi

26.08.1936

1959-cu ildə AKTİ-nin meyvə-tərəvəzçilik fakültəsini bitirib

1960 Gəncə Dövlət Universitetində müəllim işləyib

1967-ci ildə akademik V.X.Tutayukun kafedrasında stajor və assisten, 1974-cu ildən Bitki fiziologiyası, fitopatologiyası,

mikrobiologiya və aqrometeriologiya kafedrasında baş laborant, sonra qiyabi şöbədə baş metodist işləmişdir.

2008-ci ildən Tələbə şöbəsində müdir işləyir