Baytarlıq təbabəti və zoomühəndislik fakültəsi

Rəna Verdiyeva

Böyük laborant