Baytarlıq təbabəti və zoomühəndislik fakültəsi

Aytən Hüseynova

Baş müəllim

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Zoomühəndislik  və   Baytarlıq  təbabəti fakültəsinin Əczaçılıq və BSE kafedrasının   baş müəllimi

Iş telefonu 256-35-73

e- mail:ayten.quseynova.84@mail.ru

Dogum tarixi

17dekabr 1984-cü il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

2002-ci ildə AKTA-nın Baytarlıq fakültəsinə daxil olmuş, 2006-ci ildə bakalavr diplomu almışdır.

2006- ci ildə magistratura qəbul olmuş və oranı 2008 - ci ildə fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

Əmək fəaliyyəti

2012-ci ildən ADAU- nun  Zoomühəndislik və Baytarlıq təbabəti fakültəsinin Əczaçılıq kafedrasında assistent vəzifəsində çalışır .12 iyun 2018-ci ildən baş müəllim vəzifəsinə təyin olunmuşdur.

Tədqiqat sahəsi

“Bildirçinlərin salpninqoperitonit xəstəliyində müxtəlif baytarlıq

preparatlarının  səmərəliliyininvə məhsulların keyfiyyət göstəricisinə təsirinin öyrənilməsi”.

 

Məqalələr

 

  1. Лечение бронхопневмонии телят. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti Məqalələr toplusu Gəncə 2008 səh 74-76
  2. Совместное применение норсульфазола в сочетании с галеновыми препаратами при лечении бронхопневмонии телят Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti Məqalələr toplusu Gəncə 2008 səh71-74
  3. Гетероциклические соединения.Производные пиразола-Анальгин Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti Beynalxalq Elmi praktik  konfransının tezisləri Gəncə-2011səh 58-60
  4. Yagda həll olan A və D vitamin preparatlarının orqanizmdə törətdiyi təsir mexanizmi. Azərbaycan Dövlət Aqrar UniversitetiADAU-nun elmi əsərləri Gəncə-2013 №2səh 85-87
  1. Профилактика воспаления мышечного слоя яйцевода перепел несушек. Материалы Международной Научной Конференции Студентов,Аспирантов и Молодых учёных. Санкт-Петербург 2016 февраль, стр 60-61.
  2. Повышение яичной продуктивности и качества яиц перепелов при профилактике болезней яйцевода.Мат.МеждНауч.Конф. «Проблемы и перспективы развития современной репродуктивной технологии, криобиологии и их роль в интенсификации животноводства» стр. 461-467
  3. Клоацит у молодых перепёлок –несушек и методы его профилактики и лечения. Актуальные проблемы  и перспективы развития ветеринарной медицины, зоотехнии и аквакультуры.Саратов : 2016, стр 156-159с
  4. Лечение отдела яйцевода перепёлок. Материалы Международной Студенческой Научной Конференции (Том I) Белго-родский ГАУ 2017 февраль.стр 46
  5. Bildirçinlərin Reproduktiv orqanlarının xəstəlikləri. STAR POLİGRAFİYA Gəncə 2017,стр 33