Baytarlıq təbabəti və zoomühəndislik fakültəsi

Şəlala Əliyeva

Assistent

 “Yoluxmayan xəstəliklər” kafedrasının assistenti

e-mail. bella 1325@mail.ru

Doğum tarixi

27 yanvar 1978 ci il

1995-ci ilde Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının “Baytarliq təbabəti və zoomühəndislik”  fakultəsinə qəbul olunub.

1999-cu  ildə  Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasinin “Baytarlıq təbabəti və zoomühəndislik” fakultəsinin bakalavr pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

2012-ci ildə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin  “yoluxmayan xəstəliklər” ixtisasının  magistr pilləsinə qəbul olunmuşdur.

2014-cu ildə Azərbaycan Dövlət Aqrar universitetinin “yoluxmayan xəstəliklər” ixtisasini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdi.

2014-cu ildə təhsili Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin doktorantura pilləsində davam etdirmişdi.

Əmək Fəaliyyəti

2000-ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfati Akademiyasinin “Ümumi şöbəsində” inspektor vəzifəsində işləmisdir

2012-ci ildə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Epizootologiya, mikrobiologiya və parazitologiya” kafedrasinin problem laboratoriyasinda laborant vəzifəsində çalişmışdir.

2015-ci  ildən Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Yoluxmayan xəstəliklər” kafedrasında Assistent vəzifəsində çalışır.

 

Apardığı dərslər

Kənd təsərrüfatı heyvanlarının  kliniki müayinəsi

Kənd təsərrüfatı heyvanların yoluxmayan daxili xəstəlikləri

Xırda heyvanların xəstəlikləri

Baytar həkiminin etikasi və zoopsixologiya

Həkimə qədər yardım

Beynəlxalq Konfranslar

2013-cü il Magistrantlarin XIII Respublika  Elmi Konfransı Sumqayıt ş.

2015-ci il  Ümumrespublika Elmi-praktiki konfrans, Gəncə ş.

2015-ci il 66-cı beynəlxalq elmi-praktiki konfrans, Kostroma ş.

Məqalələr

Buzovlarda dispepsiyanın müalicə və profilaktikası  . Sumqayıt Dövlət Universiteti. SDU, 2013. Səh. 257-25

Buzovlarda stomatit xəstəliyinin müalicəsi ADAU-nun elmi əsərləri. Gəncə, 2014. № 3.səh. 75-76

Buzovlarda dispepsiyanın patogenetik müalicəsi ADAU-nun elmi əsərləri. Gəncə, 2014. Səh. 77-79

Некоторые функционально-химические свойства мочи и кислотная емкость крови у здоровых и больных простой диспепсией телят в первые 10 дней жизни  Ümumrespublika Elmi-Praktiki Konfrans ADAU-nun elmi əsərləri. Gəncə, 2015. Səh. 144-146

Эрозионная болезнь мышечного желудка перепелов Актуальные проблемы науки в агропро-мышленном комплексе. Сборник статей 66-й международной научно-практической конференции в трех томах.Костромская ГСХА, 2015. Стр. 221-225.