Baytarlıq təbabəti və zoomühəndislik fakültəsi

Məhbubə Qulubəyova

Baş müəllim

 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Heyvandarlıq və balıq məhsulları  istehsalının texnologiyası” kafedrasının baş müəllimi

İş tel: 022 2569719

Doğum tarixi:

09 avqust 1978-cil il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı.

2001-ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının (indiki Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti) “Zoomühəndislik” fakültəsini bitirib.

Əmək fəaliyyəti.

2001-hazırda Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Heyvandarlıq və balıq məhsulları  istehsalının texnologiyası” kafedrası, assistent.

Apardığı dərslər.

Balıqçılıq, heyvandarlıq.

Tədqiqat sahəsi.

Quşçuluq.

Seçilmiş əsərləri:

Məqalələr

Молочная продуктивность овец бозахской породы типа. // AKTA. Elmi Əsərlər Toplusu. Gəncə 2004. Səh. 89-91

Мясная продуктивность бозахской породы нового типа. // AKTA. Elmi Əsərlər Toplusu. Gəncə 2004. Səh. 91-94.

Методы восстановления и сохранения исчезающих пород овец Азербайджана. // AKTA. Elmi Əsərlər Toplusu. Gəncə 2004. Səh. 95-99.

Tuş qoyunlarının bəzi zootexniki xüsusiyyətlərinin öyərnilməsi. AKTA. Elmi Əsərlər Toplusu. Gəncə 2004. Səh. 100-101.

Эмбриональный и постэмбриональный рост цыплят разводимых в жарком климате Азербайджана. // Baytarlıq elmi-praktik jurnal. №6  Bakı, 2014. səh. 33-35.