Baytarlıq təbabəti və zoomühəndislik fakültəsi

Gülbəniz Nəcəfova

Assistent

 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Heyvandarlıq və balıq məhsulları  istehsalının texnologiyası” kafedrasının assistenti.

İş tel: 022 2569719

Doğum tarixi:

21 aprel 1976-cı il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı.

1997-ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının (indiki Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti) “Zoomühəndislik” fakültəsini bitirib.

1999-cu ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının (indiki Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti) “Zoomühəndislik” fakültəsinin Zootexniklik ixtisası üzrə magistratura pilləsini bitirib.

Əmək fəaliyyəti.

1999-2004 - Kəlbəcər rayon Kənd Kimya Birliyi, aqronom.

2005-2009 - Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası (indiki Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti), laborant.

2009-hazırda - Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Heyvandarlıq və balıq məhsulları  istehsalının texnologiyası” kafedrası, assistent.

Apardığı dərslər.

Bakalavrda – heyvandarlıq, qoyunçuluq.

Tədqiqat sahəsi.

Qoyunçuluq.

Seçilmiş əsərləri:

Dərs və metodik vəsaitlər

Abbasov S.A., Mehdiyev M.Ə., Ruşanov A.Ə., Turabov U.T., Heyvandarlıq – “Gəncə Poliqrafiya ASC”, Gəncə 2011, 320 s.

Məqalələr

Camışların yelin formasından asılı olaraq, məhsuldarlığının dəyişməsi. // AKTA. Elmi əsərlər. Bakı 1999. Səh. 106-107.

Camışlarda bəzi məhsuldarlıq əlamətləriarasında korrelyasiya əlaqədarlığı. // AKTA. Elmi əsərlər. Bakı 1999. Səh. 105-106.

“Tekmaş” Azərbaycanın təsərrüfatında camış törədicilərinin seşilməsi və qiymətləndirilməsinin genetik əsasları. // ADAU-nun nəş. Gəncə 2011. № 1.

“Tekmaş” Azərbaycanın təsərrüfatında camış törədicilərinin seşilməsi və qiymətləndirilməsinin genetik əsasları. // ADAU-nun nəş. Gəncə 2011. № 2.

Respublikamızda qoyun əti istehsalını artırmaq məqsədilə krossbred tipli ətlik – yunluq qoyunçuluqdan istifadə. // Ümumrespublika konfransının materialları ADAU 25-26 aprel 2013. Səh. 96-99.

Azərbaycanda lizinq, kənd təsərrüfatı və emal sənayesi müəssisələrində maddi – texniki təminatın proqressiv metodudur. // Qloballaşma şəraitində təhsil və elmin inkişaf problemləri. Beynəlxalq elmi-praktik konfransın tezisləri. 3-5 oktyabr 2011. Gəncə 2011. Səh. 284-285.