Baytarlıq təbabəti və zoomühəndislik fakültəsi

Anatomiya, patanatomiya və patfiziologiya