Mühəndislik fakültəsi

Rəqsanə Əliyeva

Asistent

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin ‟Maşın mühəndisliyi və standartlaşdırmaˮ   kafedrasının assistenti                                    

 İş tel:     022 256 81 29

e-mail: reksane.qezenferli@mail.ru

Doğum tarixi

17 sentyabr 1989- cu il.

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

2011- ci ildə Azərbaycan Dövlət Aqrar  

Universitetinin Mühəndislik fakültəsinin bakalavr   pilləsini bitirib.

2014- cü ildə Azərbaycan Dövlət Aq­rarUniversite­ti-nin magistr Mühəndislik fakültəsinin pilləsini   bitirib.  2014- cü ildən assistentdir.                          

 Əmək fəaliyyəti

  2014- cü ildən Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Mühəndislik fakültəsində assistent vəzifəsində işləyir.

                                  

Apardığı dərslər

Bakalavrda  -  Materialşünaslıq, Standartlaşdır-manın əsasları, Metrologiyanın əsasları, Beynəlxalq  standartlaşdırma və sertifikasiya, Xidmətlərin stan-dartlaşdırılması və sertifikasiyası

 Tədqiqat sahəsi

Azərbaycan Respublika­sın­­­­da sə­­na­­ye   mü­ə­s­s­i­s­ə­lə­­ri­­­n­in key­fiy­yət sistemlər­in­in vəziy­yəti və onla­rın yenidən qurulması   (Gən­cə avto­mo­bil   zavo­­dunun misa­lın­da)

Beynəlxalq treninqlər,simpozium və konfransla

2015- ci il Workshop on Development of Funding   Proposal Concept, Gəncə

2015- ci il  Aqrar Elmin və Təhsilin İnnovativ İnkişafı: Dünya Təcrübəsi və Müasir Prioritetlər  Beynəlxalq Elmi – Praktik Konfrans, Gəncə.

Məqalələr

 ‟Maşınqayırmada Keyfiyyətin idarə olunmasının perspektivləriˮ, Magistrantların XIII Respublika Elmi konfransı, Sumqayıt 2013- cü il.

  “Günün tələbiˮ, Elmi əsərlər, Gəncə 2012- ci il.