Mühəndislik fakültəsi

Şəmiddin Həsənov

Tədris ustası

 

 Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti “Maşın mühəndisliyi və  standartlaşdırma kafedrasında tədris ustası

  Mob tel:  050 415 73 45

  İş tel:      022 256 81 29

  e-mail:

 

  Doğum tarixi:

 

 

  28 avqust 1955 – ci il

 

 

 Təhsili

 

 Ali. Yüngül Sənaye texnologiyası

 

 

Əmək fəaliyyəti

 

 

1983 – 1989 – cu il Azərbaycan Texnologiya İnstitutu Mühəndis – texnoloq

1973 – 1974 – cü il  Xalça – mahud kombinatı usta kombayn işi şagirdi – usta köməkçisi. Kirovabad şəhəri

1974 – 1976 – Cənub Qoşunları qrupu. Səhra poçtu

1976 – cı il h/h-dən Xalça kombinatı – s dərəcəli usta köməkçisi. Kirovabad şəhəri.

1989 – cu il  2№li Toxucu sexinin rəisi.  Bərəkləyici sexinin rəisi. Xalça kombinatı.

1990 – cı il Baş mühəndisin müavini

1997 – ci il Baş mühəndisin vəzifəsi həvalə olunub. Xalça kombinatı

1998 – ci il Mühəndis. Aqro ekologiya İnstitutu

1999 – cu il Baş mühəndis Aqro ekologiya İnstitutu

2000 – ci il laborant. Kənd Tərərrüfatı Akademiyası

2003 – cü il tədris ustası Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

 

 

Mükafatları

 

1984 – cü il Az. Л.К.К.Н. mərkəzi komitəsi. Əməkdə görkəmli naliyyətinə, forma və metodların fəaliyyətinə faəliyyətinin elmi – texniki yaradıcılığına görə Respublika  Lenin. Komsamolu mükafatı lauriyyatı ilə təltif edir: Əmr №110

1986 – cı il 23 may III dərəcəli: Əmək, Şöhrəti ordeni tətif edilib. Əmr № 602306. 22 noyabr  2010.