Aqrotexnologiya fakültəsi

Doktorantura

o   Qida məhsullarının texnologiyası

o   Yerquruluşu, torpaq kadastrı və monitorinqi