Aqrotexnologiya fakültəsi

Könül Yarəhmədova

Kafedranın assistenti

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Qida məhsulları mühəndisliyi və ekspertizası kafedrasının assistenti

İş tel: 022 256 97 06

e-mail: konulyarehmedova@yahoo.com

Doğum tarixi

20 oktyabr 1991-ci il

Təhsili

2009-2013 – Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Aqrotexnologiya fakültəsinin “İstehlak mallarının ekspertizası və marketrinqi”  ixtisası üzrə bakalavriat səviyyəsini bitirib.

2013 -2015 – Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Aqrotexnologiya “Ərzaq məhsullarının ekspertizası və marke­tinqi” ixtisası üzrə magistrant səviyyəsini bitirib.

Əmək fəaliyyəti

2015-ci ildə sentyabrdan Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Qida məhsullarının mühəndisliyi və ekspertizası kafedrasının assistentidir.

2014-ci ilin noyabrından Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Qida məhsullarının mühəndisliyi və ekspertizası kafedrasının laborantı.

Apardığı dərslər

Bakalavrda – “Ərzaq mallarının saxlanması”, “Qıcqırtma isteh­sal texnologiyası”, “Bitki məhsullarının hazırlanma texnolo­giyası”, “İstehlak mallarının istehsalının ümumi texnologiyası”

Məqalələr

“Qənnadı məmulatlarının istehsal xüsusiyyətləri və ekspertizası” – Sumqayıt Dövlət Universiteti  I hissə 2014, səh 330-331

“Bəzi qənnadı məmulatları istehsalının fərqli xüsusiyyətləri” ADAU- konfransın tezisləri 2015, səh 139