Aqronomluq fakültəsi

Ceyhunə Hacıyeva

Assistent

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Ekologiya və meşəçilik kafedrasının assistenti

Mob.tel  055-760-19-79  

İş tel –022-266-81-49

e. mail . ceyhuneelvin79@mail.ru

Doğum tarixi

07 avqust 1979

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

 

Bakalavr -2016–ci ildə    istiqamət Ekologiya mühəndisliyi

Magistr -2018-ci ildə Azərbaycan Dövlət Aqrar universiteti  istiqamət Ekologiya

Doktorant - 2019 –cü ildə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Ekologiya və meşəçilik kafedrası

Əmək fəaliyyəti

2018–hazırda  Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Ekologiya və meşəçilik kafedrasının assistenti

Apardığı dərslər

Bakalavrda – Ekologiya, Standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma, Məişət ekologiyası, AZərbaycanın ekoloji  vəziyyəti və problemləri , Ekoloji tədqiqat metodu

Elmi yeniliyi

“Qarabağ bölgəsində payızlıq arpanın qidalanma şəraitinin öyrənilməsinin ekoloji əsasları”

 Mükafatları

Tədqiqat sahəsi

Tərtət rayonu

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar

“Gənc tədqiqatçılar üçün OPEN ACADEMY”

Seçilmiş əsərlər

Məqalələr

2017- Qış otlaqlarının aqroekoloji vəziyyəti və torpaq münbitliyinin aqroekoloji modeli

2018- Ceyrançöl otlaqaltı torpaqlarının ekoloji modeli

2019- Qlobal istiləşmə əsrin problemidir