Aqronomluq fakültəsi

Samirə İsayeva

Laboratoriya müdiri