Aqronomluq fakültəsi

Bakalavriat

050649                           Ekologiya mühəndisliyi
050510 Ekologiya
050701 Torpaqşünaslıq və aqrokimya
050702 Aqronomluq
050708 Meşəçilik
050709 Su bioehtiyatları və akvabitkilər
050505 Biologiya