Aqronomluq fakültəsi

Magistratura

060702         Aqronomluq

060649         Ekologiya muhəndisliyi

060708         Meşəçilik

060709         Su bioehtiyatları və akvabitkilər

060601         Torpaqşünaslıq və aqrokimya