Aqrobiznes və idarəetmə fakültəsi

Rzayeva Ülviyyə

Baş müəllim

Azərbaycan   Dövlət  Aqrar  Universitetinin “Aqrobiznesin təşkil və idarə edilməsi”   kafedrasının baş müəllimi.

İş tel 022 256 24 17  

Doğum tarixi

04 may 1973-cü ildə

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

1991-ci ildə AKTA-nın “Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı” fakültəsinə daxil olub. 1996-cı ildə “ ASK sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi” ixtisası üzrə kursu fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

Əmək fəaliyyəti.

1996-cı ilin sentyabrından 2001-ci ilə qədər Azərbaycan Aqrar Ekologiya İnstitutunda assistent işləyib.

2001-ci ilin sentyabrından AKTA-nın “Kənd təsərrüfatı istehsalının təşkili və sahibkarlıq” kafedrasına assistent kimi işə qəbul olunub.

 2004-cü ildən həmin kafedraya baş müəllim vəzifəsinə təyin edilib.

Hal hazırda “Aqrobiznesin təşkili və idarə edilməsi” kafedrasında baş müəllim kimi çalışır. İşlədiyi müddətdə 38 elmi və tədris metodiki əsərin, o cümlədən 1 dərs vəsaitinin müəlliflərindən biridir.

Apardıgı dərslər:

Müəssisənin təşkil və aparılması, ASK-nın iqtisadiyyatı, sahibkarlıq və mühasibat uçotu, Biznesin əsasları, Biznes əlaqələri, Biznesin etikası.

Tədqiqat sahəsi:

Aqrar sahibkarlıgın regional inkişaf meylləri və qanunauygunluqları.

Seçilmiş əsərləri:

Dərsliklər:

İ.B.Rzayev.   N.Q.Hüseynov   Ü.İ. Rzayeva “Kənd təsərrüfatı istehsalının təşkili”. Gəncə-2011. 

Məqalələr:

 “ Aqrar sahədə sahibkarlıgın inkişafının nəzəri məsələləri” Kooperasiya elmi-nəzəri jurnal. 2012 N4

“Regional siyasət və kənd təsərrüfatı müəssisələrinin əsas iqtisadi göstəriciləri”. Regional iqtisadi siyasət və kooperasiya münasibətlərinin inkişafı.Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, Azərbaycan Kooperasiya Universiteti, 22 noyabr 2014.

Aqrar sahədə sahibkarlığın iqtisadi inkişaf mexanizmi, onun regional xüsusiyyətləri. Azərbaycan Elmi Tədqiqat Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı və təşkili İnstitutunun elmi əsərləri  N1. Bakı 2015.

Aqrar sahibkarlıq fəaliyyətinin tənzimlənməsinin regional istiqamətləri. Azərbaycan Kooperasiya Universiteti, Kooperasiya elmi-praktik jurnal N 3. 2015