Aqrobiznes və idarəetmə fakültəsi

Rzayev İbrahim

Dosent

İqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Azərbaycan   Dövlət  Aqrar  Universitetinin “Aqrobiznesin təşkili və idarə edilməsi”   kafedrasının  dosenti

Mob.tel. 055 541 50 51

İş tel. 022 256 24 17

Doğum tarixi

15 avqust 1941-ci il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

1968-ci ildə Azərbaycan Kənd təsərrüfatı institutunun iqtisadiyyat fakültəsini bitirib.

1983-cü ildə “Əsas istehsal fondlarından istifadənin iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək iqtisadiyyat sahəsi üzrə iqtisad-elmləri namizədi adını almışdır.

1983-cü ildən – 1992-ci ilə kimi Kənd təsərrüfatı müəssisələrində istehsalın təşkili kafedrasında assistent, baş müəllim və dosent vəzifələrində işləmişdir.

1992-ci ildən “Kənd təsərrüfatı müəssisələrində istehsalın təşkili” kafedrasında kafedra müdiri

2003-cü ildən “Kənd təsərrüfatı istehsalının təşkili və sahibkarlıq” kafedrasının dosenti

2009-cu ildən 2015-ci ilə kimi “Aqrobiznesin təşkili və idarə edilməsi”   kafedrasının  dosenti  

1958-1962-ci illərdə Dəlməmmədli pambıq təmizləmə zavodunda fəhlə

 1962-1964-cü illərdə hərbi xidmətdə olmuşdur.

1964-1966-cı illərdə AKTİ-nin Mingəçevir şəhərində yerləşən tədris təsərrüfatında iqtisadçı

1966-1976-cı illərdə Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pambıçılıq institutunda baş mühasib.

1976-1983-cü illərdə Gəncə şəhərində Gəncə Politexnik texnikumun nəzdində mərkəzləşmiş mühasibatlığın baş mühasibi

Apardığı dərslər:

Bakalavrda – “Müəssisənin təşkili və aparılması”.

Magistraturada – “Birjanın təşkili və idarə edilməsi”, “Biznes əlaqələri”, “Beynəlxalq birja və bazar”, “Beynəlxalq biznesin təşkili və idarə edilməsi”.

Elmi yeniliyi:

Aqrar sahibkarlığın innovasiyalı inkişafı, aqroparkların, logistik mərkəzlərin yaradılması, elektron kənd təsərrüfatının yaradılması.

Mükafatları:

1970-ci ildə V.İ.Lenin yubily medalı.

1975-ci ildə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin fəxri fərmanı.

1988-ci ildə Bərdə rayon partiya katibliyinin fəxri fərmanı.

1988-ci ildə D.Bünyadzadə adına Xalq Təsərrüfatı institutunun fəxri fərmanı.

Tədqiqat sahəsi:

Azərbaycanın Gəncə-Qazax iqtisadi bölgəsində Aqrar sahədə istehsal strukturunun modernləşdirilməsi.

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar.

1988-ci ildə Moskvada “İcarə podrat sistemi”-nin həyata keçirilməsi.

1988-ci ildə Jitomir şəhərində “Əməyin elmi təşkilinə” dair konfrans.

Seçilmiş əsərləri:

Dərsliklər:

İ.B.Rzayev, N.Q.Hüseynov, Ü.İ.Rzayeva “Kənd təsərrüfatı istehsalının təşkili” Gəncə, 2011, 380 səh.

Dərs və metodiki vəsaitlər:  İ.B. Rzayev, İ.B. İsgəndərov “ASK sistemində icarə podratının təşkili”-nə dair tövsiyyə 1988-ci il.

İ.B.Rzayev, N.Q.Hüseynov  “Kənd təsərrüfatı  müəssisələrində istehsalın təşkilinə dair təcrübə tapşırıqları” Gəncə, 1993-cü il 75 səh.

İsgəndərov İ.B., Rzayev İ.B. “Azərbaycan ASK sistemində kollektiv və icarə podratının təşkili” (dərs vəsaiti) Gəncə, 1990 69 səh.

İ.Rzayev “Bazar münasibətlərinə uyğun müxtəlif təsərrüfat formalarının təşkilati-iqtisadi əsasları və müəssisələrin optimal həcmi” Gəncə, 2002 səh 112.

İ.B.Rzayev, N.Q.Hüseynov “Kənd təsərrüfatı  müəssisələrində istehsalın təşkili” (dərs vəsaiti) 1998 səh100

İ.B.Rzayev “Torpaq ərazisinin təşkili” (dərs vəsaiti) 2000 səh.60

Məqalələr.

1. “Aqrar sahibkarlığın innovasiyalı inkişafı və istehsalın səmərəliliyi” ADAU-nun elmi əsərləri Gəncə-2013

2. “Fərdi sahibkar təsərrüfatların innovasiyalı inkişafı və istehsalın səmərəliliyi” İ.B.Rzayev, Ü.B.Rzayeva 2013, 3 səh. ADAU-nun elmi əsərləri Gəncə-2013

3. “Aqrar sahibkarlığın inkişafında iqtisadi mexanizmin rolu və səmərəliliyi” 2014 səh.3

4. “Aqrar sahibkarlığın inkişafında aqroparkların rolu” səh.5 Ümumrespublika Elmi-praktik konfransın materialları 06-07 may 2015

5. “İnnovasiyalı elementlərin mahiyyəti və istehsalata tətbiqinin səmərəliliyi” Beynəlxalq elmi-praktik konfrans 23-24 oktyabr. Gəncə, 2015