Aqrobiznes və idarəetmə fakültəsi

Quliyeva Gülnara

Assistent

Azərbaycan   Dövlət  Aqrar  Universitetinin “Aqrobiznesin təşkil və idarə edilməsi”   kafedrasının assisenti.

İş tel 022 256 24 17  

Doğum tarixi

23 iyul 1970-ci il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

1995-ci ildə AKTA-nın “Aqrar istehsalın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi” fakültəsinə daxil olub. 2000-ci ildə “Aqrar istehsalın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi” ixtisası üzrə kursu fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

2005-ci ildə “İstehsal və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi” ixtisasını fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

Əmək fəaliyyəti.

1993-cü ildən AKTA-da işləyir.

2014-cü ildən “Aqrobiznesin təşkili və idarə edilməsi” kafedrasında baş laborant işləmiş və saat hesabı dərs aparmışdır. İşlədiyi müddətdə 4 elmi məqaləsi vardır.

2015-ci ildən “Aqrobiznesin təşkili və idarə edilməsi” kafedrasında assistent vəzifəsində işləyir.

Apardıgı dərslər:

Kommersiya fəaliyyətinin əsasları, Biznesin əsasları, ASK-nın iqtisadiyyatı, sahibkarlıq və mühasibat uçotu, Beynəlxalq biznes.

Məqalələr:

 1.Üzüm istehsalı və emalının təşkilinin təkmilləşdirilməsi

Akademyanın elmi əsərlər toplusu. Gəncə, 2002-ci il

2.Respublikada üzümçülüyün və aqrar emal müəssisələrinin mövcud vəziyyətinin qiymətləndirilməsi

Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə və 2015-ci ilin Azərbaycanda “Kənd təsərrüfatı ili” elan edilməsinə həsr olunmuşdur. ADAU-nun elmi əsərləri. Gəncə 2015 №1

3. Milli ərzaq bazarının formalaşdırılması problemləri.

Azərbaycanda aqrar sektorun yeni infrastrukturu: aqroparklar, onların yaradılmasının zəruriliyi və innovasiyalı inkişafda rolu.

Ümumrespublika eimi-praktik konfransın materialları. 06-07 may 2015