Aqrobiznes və idarəetmə fakültəsi

Hüseynova Təranə

Baş laborant

Azərbaycan   Dövlət  Aqrar  Universitetinin “Aqrobiznesin təşkili və idarə edilməsi”   kafedrasının  baş laborantı

İş tel. 022 256 24 17

Doğum tarixi

03 may 1977-ci il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

1995-1999 Aqrar Ekologiya İnstitutu “Aqrar mühəndislik” fakültəsinin “Aqrar istehsalatın texnologiyası” ixtisası üzrə bakalavriat səviyyəsini bitirib

Əmək fəaliyyəti

2011-ci ildən “Aqrar iqtisadiyyat” fakültəsinin “Aqrobiznesin təşkili və idarə edilməsi”   kafedrasının  baş laborantıdır.