Aqrobiznes və idarəetmə fakültəsi

Həsənova Sara

Baş müəllim

Azərbaycan   Dövlət  Aqrar  Universitetinin “Aqrobiznesin təşkili və idarə edilməsi”   kafedrasının  baş müəllimi

İş tel. 022 256 24 17

Doğum tarixi

24 oktyabar 1954-cü il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

1979-cu ildə S.Ağamalıoğlu adına Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun (indiki Azərbaycan   Dövlət  Aqrar  Universitetini) İqtisadiyyat fakültəsini bitirib.

Əmək fəaliyyəti.

1986-cı ildə baş laborant

1987-ci ildə Azərbaycan   Dövlət  Aqrar  Universitetinin “Aqrobiznesin təşkili və idarə edilməsi” kafedrasının assistenti

1992-ci ildən Azərbaycan   Dövlət  Aqrar  Universitetinin “Aqrobiznesin təşkili və idarə edilməsi” kafedrasının  baş müəllimidir