Aqrobiznes və idarəetmə fakültəsi

İsgəndərova Rəqsanə

Baş laborant

Azərbaycan   Dövlət  Aqrar  Universitetinin “Aqrobiznesin təşkili və idarə edilməsi”   kafedrasının  baş laborantı

İş tel. 022 256 24 17

Doğum tarixi

06 may 1973 – cü il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

1994- AKTA-nın “İqtisadiyyat” fakültəsinə daxil olub.

1999- cu ildə  “Mühasibat uçotu və audit” ixtisası üzrə bakalavriat səviyyəsini bitirib

Əmək fəaliyyəti

2012-ci ildən Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Aqrobiznesin təşkili və idarə edilməsi” kafedrasının baş laborantıdır.