Aqrobiznes və idarəetmə fakültəsi

Mehriban Həsənova

Assistent

Azərbaycan Kənd  Təsərrüfatı Akademiyasının baş müəllimi

iş:256-96-54

08 fevral 1966-cı il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı:

Ali, baş müəllim

1985-1991ci illərdə  AKTİ-nin “Kənd təsərrüfatının elektrikləşdirilməsi” ixtisasını bitirib

1995-1999-cu ildəKənd Təsərrüfatı Akademiyasının “Aqrar itehsalatın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi”  ixtisasıni bitirib.

1996-cı ildən “Aqrar  menecment və marketinq” kafedrasında   böyük laborant  vəzifəsində çalışıb.

2000-2002-ci illərdə “İstehsal və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi”  ixtisaslaşması üzrə mağistruratura pilləsini bitirmişdir.

Əmək fəaliyyəti:

1990-1996-cı illərdə Aqrar iqtisadiyyat və menecment  fakültəsində makinaçı-katibə

1996-2010-cu illərdə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının “Aqrar menecment və marketinq” kafedrasında böyük laborant

2010-2015-ci illərdə “Aqrar menecment və marketinq” kafedrasında assistent

2015-ci ildən həmin kafedranın baş müəllimidir.

Apardığı dərslər:

Bakalavrda- “Menecment”

Tədqiqat sahəsi:Aqrar sahədə kooperasiya münasibətlərinin idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi.

Beynəlxalq treninqlər, simperozium və konfranslar

2014-cü il “Davamlı inkişaf və texnoloji innovasoyalar ” Beynəlxalq Elmi-Praktik konfrans

Məqalələr:

1.“Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində təbii şəraitin resursları” ADAU-nun elmi əsərləri Gəncə-2010, № 3

2.“Məhsul siyasəti və satış fəaliyyətində servis xidmətinin təşkili” GDU-nin fundamental, humanitar və təbiət elimləri sertiyası № 1 Gəncə-2011

3.“Aqrar sahədə lizinq münasibətləri” ADAU-nun elmi əsərləri. Gəncə-2014

4.“Kənd Təsərrüfatıda  informasiya təminatının  yaxşılaşdırılmasının korperasiya prosesinin inkişafına təsiri”Gəncə-29-30 may 2014