Aqrobiznes və idarəetmə fakültəsi

Məhərrəm Cəlilov

Fəlsəfə doktoru, Dosent

Iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Menecment və aqrar marketinq” kafedrasının dosenti

Mob:070-203-47-77,

ev: 253-00-60

iş:256-96-054

e-mail-

mart 1940-cı il

Təhsili, elmi  dərəcəsi, elmi adları:

1960-1965 –ci illərdə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnistitunun(İndiki ADAU) “İqtisadiyyat”  fakültəsində oxuyub

1989 –cu ildə “Aqrar sənaye inteqrasiyası şəraitində üzüm istehsalının iqtisadi səmərə­liliyi” (Az.SSR Gəncə-Qazax zonasının materialları əsasında) mövzusunda  namizədlik dissertasiyası müdafiə edib namizəd adı alib.

Əmək  fəaliyyəti:

1958-1959-cu illərdə Alabaşlı dəmiryol stansiyasında  operator

1966-1990-cı illərdə AKTİ-da müəllim,baş müəllim  işləmişdir, 63 elmi əsərin müəl­­lifidir.

1984-ci ildən baş müəllim

1992-ci ildən dosentdir.

1991-1995 –ci illərdə AKTA –nın Qazax filialının direktoru

1996-1998 –ci illərdə həmin institutda İqtisadiyyat kafedrasının müdiri

1998-2008 –ci illərdə AKTA –nın İdarəetmə və hüquq kafedrasında dosent

2008 –ci ildən “Aqrar menecment və marketinq” kafedrasında dosent işləyir.

Mükafatlar:

Dövlət  və beynəlxalq  proqram və qrantlar

Tədqiqat sahəsi:

“Aqrar sahənin istehsal sturukturunun moderinləşdirilməsində idarəetmə metodları və texnalogiyalarından istifadə”

Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirak edib

2007–ci ildə AKTA–nın 75 illiyinə həsr edilmiş Beynəlxalq Elmi Simpoziumda, “Aqrar bölmədə kooperativlərin idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi” mövzusunda çıxış  edib

Seçilmiş əsərləri:

Kənd təssərrüfatı istehsalının təşkili  və idarə edilməsi (Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti)1991 – ci il

Apardığı dərslər:

Bakalavrda -  “Antiböhranlı idarəetmə”

Magistaturada – “İdarəetmənin nəzəriyyəsi və təcrübəsi”