Aqrobiznes və idarəetmə fakültəsi

Aytəkin Bağırova

Baş müəllimi

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Menecment və aqrar marketinq” kafedrasının baş müəllimi

iş:  256-96-54

e-mail: aytekinb@mail.ru

Təvəllüd: 05.10.1978

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı:

1999-cü ildə Azərbaycan  Texnologiya Universitetinin “İqtisadiyyat və İdarəetmə” fakültəsinin, “İstehsal və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarəedilməsi” ixtisası üzrə bakalavr pilləsi. 2001-ci ildə ildə Azərbaycan  Texnologiya Universitetinin “İqtisadiyyat və İdarəetmə” fakültəsinin “İstehsal və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarəedilməsi” ixtisası üzrə magistr pilləsi. 2012-ci ildən Azərbaycan  Texnologiya Universitetinin “Menecment” kafedrasının doktorantı.

 

Əmək fəaliyyəti:

2001-ci  ildə Azərbaycan Texnologiya Universitetində elmi-pedaqoji fıaliyyətə başlamış. İşlədiyim müddətdə 2001-ci ildən “İqtisadiyyat və İdarəetmə” fakültəsində dekan müavini, 2005-ci ildə Universitet üzrə TEC-in sədr müavini   2008-ci ildə “İqtisadiyyat və İdarəetmə” fakültəsi üzrə HİK-in sədri, Universitet Həmkarlar İttifaqının rəyasət heyətinin üzvü və fakütlə elmi şurasının üzvü. 2018-ci ilin sentyabr ayından Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “ Menecment və aqrar marketinq” kafedrasının baş müəllimiyəm.

2000-ci ildən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyəm.

 

Apardığı dərslər:

“Menecment”, “İnsan resurslarının idarəedilməsi”, “İşgüzar yazışmalar”

 

Elmi yeniliyi:

1. Müasir təhsil texnologiyaları

2. İnnovativ təhsil

3. Disiplinlerarası iqtisadi layihələr

4. Post-sənaye iqtisadiyyatı kontekstində "İnsan-Cəmiyyət-Təbiət" sisteminin inkişafı.

 

Tədqiqat sahəsi: “HRM”

Məqalələr:

1.Qloballaşma dövründə milli-mənəvi dəyərlərin inkişafında meyllər. Mingəcevr Dövlət Universiteti, Mingəcevir 2016

2. Təhsilin qlobal istiqamətləri. Mingəcevr Dövlət Universiteti, Mingəcevir 2016

3 Сттратегический подход к управлению человеческими ресурсами в высшей школе. ВЕСТНИК ОМСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ИНСТИТУТА Научно-практический журнал №2, 2017.

4. Qeyri-sabitlik dünya iqtisadiyyatı şəraitində Azərbaycan Respublikasının pul siyasəti. İQTİSADİYYAT və BİZNES jurnalı. nəzəriyyəsi və təcrübəsi № 3 2017 Novosibirsk 2017

5. MODERN TENDECIES OF THE DEVELOPMENT OF THE PARTICIPATION OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN IN THE INTERNATIONAL TRADE AS CONSERVATION OF THE ECONOMIC SECURITY. Bohdan Khmelnytsjyi National University of Cherkasy. INFOS 2017

5. Müasir inkişaf mərhələsində Azərbaycan Respublikasının maliyyə proqramı. İQTİSADİYYAT və BİZNES jurnalı. nəzəriyyəsi və təcrübəsi №6  2017

Novosibirsk 2017

6. Azərbaycan Respublikasının strateji menecment məsələlərinin həlli. İQTISADIYYAT və SAHIBKARLIQ Jurnalı №17 Moskva 2017

7. Экономическая целесообразность сохранения биоразнообразия и культурного наследия. Urbanizasiyali sənayeləşmə şəraitində mədəni irsin və biomüxtəlifliyin qorunması Beynəlxalq elmi-praktik konfrans. Azərbaycan Texnologiya Universiteti. Gəncə, 2017

8. Банковская система Азербайджана и её проблемы на современном этапе. Mingəçevir Dövlət Universiteti, Mingəçevir, 2018

9. Азербайджан и Китай: от стратегического сотрудничества к стратегическому партнёрству. İQTISADIYYAT və SAHIBKARLIQ Jurnalı №1 Moskva 2019