Aqrobiznes və idarəetmə fakültəsi

İnga Xan-Xoyskaya

Baş müəllimi

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Menecment və aqrar marketinq” kafedrasının baş müəllimi

iş.tel:256-96-54

e-mail: xmadam@hotmail.com

Təvəllüd: 12.04.1962

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı:

Ali, mütəxəssis, baş müəllim

 

1992-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutunun "Sənaye Planlaşdırma" ixtisası ilə tam kursunu bitirmişdir.

Əmək fəaliyyəti:

1992-1999-cu illərdə Gəncə Şəhər Səhiyyə İdarəsinin mərkəzi mühasibat şöbəsində baş iqtisadçı vəzifəsində çalışıb.

1999-cu ildən 2018-ci ilə qədər Azərbaycan Texnologiya Universitetinin « İqtisadiyyat və İdarəetmə » fakültəsinin « Menecment » kafedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışıb.

2018-ci ilin sentyabr ayından Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Menecment və aqrar marketinq” kafedrasının baş müəllimiyəm.

Apardığı dərslər

“Menecment”, “İnsan resuslarının idarəedilməsi”, “Strateji menecmenti”, “Marketinq”

Elmi yeniliyi:

 

1. Müasir təhsil texnologiyaları

2. İnnovativ təhsil

3. Disiplinlerarası iqtisadi layihələr

4. Post-sənaye iqtisadiyyatı kontekstində "İnsan-Cəmiyyət-Təbiət" sisteminin inkişafı.

 

Tədqiqat sahəsi: “HRM”

 

Məqalələr:

 

1.Qloballaşma dövründə milli-mənəvi dəyərlərin inkişafında meyllər. Mingəcevr Dövlət Universiteti, Mingəcevir 2016

2. Təhsilin qlobal istiqamətləri. Mingəcevr Dövlət Universiteti, Mingəcevir 2016

3 Сттратегический подход к управлению человеческими ресурсами в высшей школе. ВЕСТНИК ОМСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ИНСТИТУТА Научно-практический журнал №2, 2017.

4. Qeyri-sabitlik dünya iqtisadiyyatı şəraitində Azərbaycan Respublikasının pul siyasəti. İQTİSADİYYAT və BİZNES jurnalı. nəzəriyyəsi və təcrübəsi № 3 2017 Novosibirsk 2017

5. MODERN TENDECIES OF THE DEVELOPMENT OF THE PARTICIPATION OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN IN THE INTERNATIONAL TRADE AS CONSERVATION OF THE ECONOMIC SECURITY. Bohdan Khmelnytsjyi National University of Cherkasy. INFOS 2017

5. Müasir inkişaf mərhələsində Azərbaycan Respublikasının maliyyə proqramı. İQTİSADİYYAT və BİZNES jurnalı. nəzəriyyəsi və təcrübəsi №6  2017

Novosibirsk 2017

6. Azərbaycan Respublikasının strateji menecment məsələlərinin həlli. İQTISADIYYAT və SAHIBKARLIQ Jurnalı №17 Moskva 2017

7. Экономическая целесообразность сохранения биоразнообразия и культурного наследия. Urbanizasiyali sənayeləşmə şəraitində mədəni irsin və biomüxtəlifliyin qorunması Beynəlxalq elmi-praktik konfrans. Azərbaycan Texnologiya Universiteti. Gəncə, 2017

8. Банковская система Азербайджана и её проблемы на современном этапе. Mingəçevir Dövlət Universiteti, Mingəçevir, 2018

9. Азербайджан и Китай: от стратегического сотрудничества к стратегическому партнёрству. İQTISADIYYAT və SAHIBKARLIQ Jurnalı №1 Moskva 2019

10. Конкуренция за лучшее образование. International Journal of Humanities and Natural Sciences МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ гуманитарных и естественных наук №4 2017 Новосибирск

11.Оценка развития промышленности в Азербайджане. Журнал ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС теория и практика №5 2017 Новосибирск.

12.Анализ развития банковской системы в Азербайджанской Республике. Журнал ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС теория и практика №6 2017 Новосибирск