Aqrobiznes və idarəetmə fakültəsi

Əlif Qəhrəmanov

Baş müəllim

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Menecment və aqrar marketinq” kafedrasının baş müəllimi

Mob: 051-875-96-95,

ev: 253-16-34

iş:256-96-054

e-mail:

07 fevral 1957–ci il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

Ali, baş müəllim

1975-1980–ci illərdə AKTİ–nun Kənd təsərrüfatının Iqtisadiyyatı fakültəsinibitirib.

2000-ci ildən hal hazıradək Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində çalışır

Əmək   fəaliyyəti:

1980-1981-ci illərdə Ağdam İstehsalat Aqrar  Birliyinin plan şöbəsində əməkhaqqı üzrə böyük iqtisadçı

1982-2000–ci illərdə Şuşa Kənd Təsərrüfatı Texnikumunda müəllim

1994-cü ildə Şuşa Kənd Təsərrüfatı Texnikumunda qiyabi şöbənin müdiri

2000-ci ildən hal-hazıradək ADAU–nun “Menecment və aqrar marketinq” kafedrasında baş müəllimdir

Apardığı dərslər

Bakalavrda –“Marketinq”, “Marketinq tədqiqatları”, “Beynəlxalq marketinq”, “Marketinqinkommunikasiya sistemi”

Mükafatlar:

2003 –cü ildə “ Ziyalı” mediya mükafatı laureatı diplomu ilə təltif edilmişdir.

Beynəlxalq seminar,simpozium və konfranslarda iştirakı:

2004 –cü ildə Almaniya Texniki Əməkdaşlıq Gəncə şəhərində “Müəssisə  planlaşdırılmasının əsasları “ mövzusunda keçirilən seminardaiştirak  edərək  sertifikat almışdır.

2004 –cü  ildə Almaniya Texniki Əməkdaşlıq Gəncə şəhərində “İstehsalın  iqtisadiyyatı “  mövzusunda keçirilən 1-ci və 2-ci seminarlarda iştirak  edərək  sertifikat almışdır

2005 –ci ildə Almaniya Texniki Əməkdaşlıq Gəncə şəhərində Heyvandarlıq  seminarında iştirak etmişdir

2006–cı ildə Almaniya Texniki Əməkdaşlıq Gəncə şəhərində Cari (fəaliyyət göstərən) “Təsərrüfatlarda rentabellik analizi” sonra isə “Təsərrüfatın inkişafının planlaşdırılması”mövzularında keçirilən seminarlarda iştirak edərək sertifikat almışdır.

Məqalələr:

1.Aqrar sahədə təhlükəsizlik dayanığlılığı,  ADAU-nun elmi əsərləri Gəncə 2010

2. İnnovasiya fəaliyyətinin aqrar sahədə inkişafı , ADAU, Beynəlxaqelmi-texniki konfransın tezisləri Gəncə-2010.

3.Rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsində innovasiya texnologiyalarının rolu ADAU, Beynəlxaq elmi-praktiki konfransın tezisləri, Gəncə-2010

4. Aqrar sahədə innovasiya sahibkarlığının mövcud vəziyyəti və onların həlli yolları mövzusunda Respubilka elmi konfransının materialları, Sumqayıt-2010.

5.Aqrar bazarda rəqabət fəaliyyətinin reallaşdırılması AMEA, İqtisadiyyat institutu, Azərbaycan Kooperasya Universiteti, iqtisadi artımın intensiv inkişaf problemləri,  Bakı-2011.

6.Elmi-texniki tərəqqini məhsulun keyfiyyətinə təsiri Gənc tədqiqatçıların 2 fenral-Gənclər gününə həsr olunmuş ümumrespublika elmi-praktiki konfransının materialları Bakı-2011.

7.Sahibkarlıq fəaliyyətində rəqabət mühitinin inkişaf etdirilməsi Gəncə Dövlət Universiteti Elmi xəbərlər, Gəncə-2011.

8. “Kənd təsərrüfatı məhsullarının keyfiyyətinin idarə edilmə sisteminin  təkmilləşdirilməsi “

ADAU, Beynəlxaq elmi-praktiki konfransın tezisləri Gəncə-2014