Aqrobiznes və idarəetmə fakültəsi

Yusifova Svetlana

Böyük laborant

ADAU-nun “Mühasibat uçotu və audit kafedrasının böyük laborantı

İş telefohu 257-58-12

Doğum tarixi

20 yanvar 1954-cü il

Təhsili, elmi dərəcəsi,  elmi adı

1971-1978-ci ildə Az.KTİ-nin  iqtisadiyyat fakültəsini bitirmişdir

Əmək  fəaliyyəti

1981-ci ildən 2009-cu ilədək  Aqronomluq fakültəsinin “Bitkiçilik” kafedrasında  laborant .

2009-cu ildən “Mühasibat uçotu və audit” kafedrasına böyük laborant