Aqrobiznes və idarəetmə fakültəsi

Hüseynov Zirəddin

Baş müəllim

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti Mühasibat uçotu və audit kaferasının baş müəllimi

Mob.tel.

İş tel. 256-58-12

e-mail

 

Doğum tarixi

3 aprel 1939-cu il

 

Təhsili, elmi dərəcəsi, emi adı

1968-ci  ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının Alim-aqronom-itisadçı ixtisasını  bitirmişdir.

2006-cı   ildən baş müəllimdir.

 

Əmək fəaliyyəti

1958-1961-ci illərdə Sovet Ordusu sıralarında hərbi xidmətdə olmuşdur.

1962-1964-cü illərdə Kirovabad Texniki inventarlaşdırma bürosunda texnik,

1964-1966-cı illərdə Azərbaycan Elmi Tədqiat Pambıqçılıq İnstitutunda böyük mühasib,

1966-1968-ci illərdə  Baş Qarın 2 saylı Tikinti Quraşdırma  yol idarəsində iqtisadçı.

1968-1972-ci illərdə Kirovabad əlvan Metallurgiya təcrübə zavodunda böyük iqtisadçı,  plan şöbəsinin rəis müavini.

1972-1979-cu illərdə 1 saylı mexanikləşdirilmiş Tikinti idarəsində böyük iqtisadçı, plan şöbəsinin rəisi.

1979-1984-cü illərdə “Azərbaşenerjinin” Kirovabad elektrik şəbəkəsində Baş mühasib.

1984-2002-ci illərdə Gəncə texniki  kollecində mərkəzləşdirilmiş mühasibatlığın Baş mühasibi.

2002-2006-cı illərdə Azərbaycan kənd təsərrüfatı Akademiyasının Baş mühasibi.

2006-cı ildən AKTA-nın “Mühasibat uçotu və audit” kafedrasında baş müəllim.

 

Apardığı dərslər

Mühasibat (maliyyə) hesabatı, Büdcə uçotu Mühasibat uçotu və audit

 

Elmi yeniliyi

  Milli Mühasibat Uçotu standartlarına uyğun maliyyə idarəetmə uçotunun  təkmilləşdirilməsi

 

Tədqiqat sahəsi

  • Aqrar sahədə istehsal strukturunun modernləşməsində uçot mexanizminin təkmilləşdirilməsi
  • Aqrar sahədə istehsal strukturunun modernləşməsində MMUS-na uyğun müəssisənin uçot siyasətinin  düzgün müəyyən  edilməsinin rolu

 

Dərsliklər

  1. Mühasibat uçotunun nəzəriyyəsi.Bakı. Mütərcim 2011.

 

Məqalələr

1.Kənd təsərrüfatı müəssisələrində mühasibat uçotunun xüsusiyyətləri. AKTA-nın Elmi əsərləri. 2007

2.İdarəetmə uçotunun mahiyyəti və inkişaf istiqamətləri. Gəncə Elm Mərkəzi. Xəbərlər məcmuəsi. 2007

3.Kənd təsərrüfatı müəssisələrində material-istehsalat  ehtiyatlarının anbarlada və mühasibatlıqda uçotunun təkmilləşdirilməsi. Gəncə 2007. AKTA-nın elmi əsərləri