Aqrobiznes və idarəetmə fakültəsi

Həsənova Nərgiz

Assistent

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin  “Mühasibat uçotu və audit kafedrasının assistenti

İş telefonu   256-58-12

E-mail: nargizaliyeva@inbox.ru

 

Doğum tarixi

7 avqust 1991-ci il, Gəncə şəhəri

 

Təhsili , elmi dərəcəsi, elmi adı

2008-ci ildə Gəncə şəhəri N.Gəncəvi adına 11 saylı orta məktəbin rus bölməsini bitirmişdir.

2008-ci ildə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin bakalavr səviyyəsinin “Mühasibat uçotu və audit” ixtisasının rus bölməsinə daxil olmuş, 2012-ci ildə həmin ixtisası fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir

2012-ci ildə  ali təhsilin magistratura pilləsinə daxil olmuş və 2014-cü ildə oranı  fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

 

Əmək fəaliyyəti

2014-cü il sentyabr ayından “Mühasibat uçotu və audit”  kafedrasının assistenti vəzifəsində işləyir.

2014-ci ildə “Mühasibat uçotu və audit”  ixtisası üzrə doktoranturaya daxil olub və    “Lizinq əməliyyatlarının uçotu və istifadəsinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi ”      mövzusunda dissertsiya üzərində işləyir.

 

Apardığı dərslər

Bakalavrda – mühasibat uçotu və audit, Audit (aqrar sahədə), İqtisadi təhlil və audit.

 

Elmi yeniliyi

  Milli Mühasibat Uçotu standartlarına uyğun maliyyə idarəetmə uçotunun  təkmilləşdirilməsi

 

Tədqiqat sahəsi

  • Aqrar sahədə istehsal strukturunun modernləşməsində uçot mexanizminin təkmilləşdirilməsi
  • Aqrar sahədə istehsal strukturunun modernləşməsində MMUS-na uyğun müəssisənin uçot siyasətinin  düzgün müəyyən  edilməsinin rolu.

 

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar

1.Бухгалтерский учет и аудит лизинговых операций в Азербайджанcкой  Республике . Наука вчера, сегодня, завтра:Теория и практика,  Материалы Международного  электронного Симпозиума. Махачкала  20 февраля 2015 г

2.Аудит лизинговы х операций.    Финансово-экономическое развитие Донбаса. Проблемы, пути решения. Международная научно-практическая конференция: Тезисы доклады.

22-23 апреля 2015 г..Донецк: Дон.ГУУ, 2015. 402

 

Məqalələr

1.Müəssisənin investisiya fəaliyyətinin əsas Istiqamətləri ADAU-nun Xəbərlər məcmuəsi, iqtisadiyyat, N   4, Gəncə 2013

2.Azərbaycanda mühasibat uçotunun  Inkişaf tarixi. Akademik Ə.Mahmudovun anadan olmasının 91-ci ildönümünə həsr olunmuş elmi Praktiki konfrans. Gəncə 2014

3.Инвестиции в с/х-во:, методы и перспективы. Akademik Ə.Mahmudovun anadan olmasının 91-ci ildönümünə həsr olunmuş elmi Praktiki konfrans. Gəncə 2014

4.  Аудит лизинговы х операций.  Финансово-экономическое развитие Донбаса.Проблемы, пути решения. Международная научно-практичес-кая конференция: Тезисы доклады. 22-23 апреля 2015 г.Г.Донецк: Дон.ГУУ, 2015. 402 с.

5. Бухгалтерский учет и аудит лизинговых  операций в Азербайджан-кой  Республике . Наука вчера, сегодня, завтра:Теория и практика,  Материалы Международного  электронного Симпозиума. Махачкала  20 февраля 2015 г.